Tagged: The Voice Thailand Toggle Comment Threads | ปุ่มลัดคีย์บอร์ด

 • thailandtube 4:18 pm on December 13, 2015 Permalink | ตอบกลับ
  Tags: เดอะวอยซ์ 13 ธันวาคม 2558, , The Voice 13 ธันวาคม 2558, , The Voice Thailand   

  the voice 13 ธันวาคม 2558 เดอะวอยซ์ 2015 รอบชิงชนะเลิศ 

  The Voice Thailand ออกอากาศ 13 ธันวาคม 2558 รอบชิงชนะเลิศ ล่าสุด
  The Voice 13 ธันวาคม 2558 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์
  เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ 2015 13 ธันวาคม
  The Voice ในรอบ Blind Audition นี้ ผู้เข้าแข่งขันจะถูกคัดเลือกจากเสียงร้องเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยเหล่าโค้ชจะนั่งหันหลังให้กับผู้เข้าแข่งขัน และเมื่อได้ยินเสียงร้องที่ถูกใจ โค้ชจะกดปุ่มเพื่อหมุนเก้าอี้หันหน้ากลับมาหาผู้เข้าแข่งขันเพื่อรับเข้าสู่ทีม และ เมื่อเหล่าโค้ชรวบรวมสมาชิกในทีมได้ครบแล้ว โค้ชจะคอยพัฒนาทักษะให้คำปรึกษาด้านการขับร้องแก่ผู้เข้าแข่งขัน มาสู่ในรอบ Battle ต่อไป
  The Voice Season 4 ออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์ ทางช่อง3 HD เวลา 16.55น. เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ล่าสุด รอบชิงชนะเลิศ (13 ธันวาคม 2558)

  รวมคลิป FULL VERSION.

  The Voice 13 ธันวาคม 2558 เดอะวอยซ์ 2015 รอบชิงชนะเลิศ

  Click Here!

  Advertisements
   
 • thailandtube 3:03 pm on November 22, 2015 Permalink | ตอบกลับ
  Tags: เดอะวอยซ์ 22 พฤศจิกายน 2558, , The Voice 22 พฤศจิกายน 2558, , The Voice Thailand   

  The Voice 22 พฤศจิกายน 2558 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ล่าสุด 

  The Voice Thailand ออกอากาศ 22 พฤศจิกายน 2558 รอบ Knockout ล่าสุด
  The Voice 22 พฤศจิกายน 2558 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์
  เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ 2015 22 พฤศจิกายน
  The Voice ในรอบ Blind Audition นี้ ผู้เข้าแข่งขันจะถูกคัดเลือกจากเสียงร้องเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยเหล่าโค้ชจะนั่งหันหลังให้กับผู้เข้าแข่งขัน และเมื่อได้ยินเสียงร้องที่ถูกใจ โค้ชจะกดปุ่มเพื่อหมุนเก้าอี้หันหน้ากลับมาหาผู้เข้าแข่งขันเพื่อรับเข้าสู่ทีม และ เมื่อเหล่าโค้ชรวบรวมสมาชิกในทีมได้ครบแล้ว โค้ชจะคอยพัฒนาทักษะให้คำปรึกษาด้านการขับร้องแก่ผู้เข้าแข่งขัน มาสู่ในรอบ Battle ต่อไป
  The Voice Season 4 ออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์ ทางช่อง3 HD เวลา 16.55น. เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ล่าสุด สัปดาห์ที่ 12 (22 พฤศจิกายน 2558)

  รวมคลิป FULL VERSION.

  The Voice 22 พฤศจิกายน 2558 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ย้อนหลัง

  Click Here!

   
 • thailandtube 7:49 pm on October 25, 2015 Permalink | ตอบกลับ
  Tags: เดอะวอยซ์ 25 ตุลาคม 2558, , the voice 25 ตุลาคม 2558, The Voice Thailand   

  The Voice 25 ตุลาคม 2558 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ล่าสุด 

  The Voice Thailand ออกอากาศ 25 ตุลาคม 2558 รอบ Battle ล่าสุด
  The Voice 25 ตุลาคม 2558 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์
  เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ 2015 25 ตุลาคม
  The Voice ในรอบ Blind Audition นี้ ผู้เข้าแข่งขันจะถูกคัดเลือกจากเสียงร้องเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยเหล่าโค้ชจะนั่งหันหลังให้กับผู้เข้าแข่งขัน และเมื่อได้ยินเสียงร้องที่ถูกใจ โค้ชจะกดปุ่มเพื่อหมุนเก้าอี้หันหน้ากลับมาหาผู้เข้าแข่งขันเพื่อรับเข้าสู่ทีม และ เมื่อเหล่าโค้ชรวบรวมสมาชิกในทีมได้ครบแล้ว โค้ชจะคอยพัฒนาทักษะให้คำปรึกษาด้านการขับร้องแก่ผู้เข้าแข่งขัน มาสู่ในรอบ Battle ต่อไป
  The Voice Season 4 ออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์ ทางช่อง3 HD เวลา 16.55น. เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ล่าสุด สัปดาห์ที่ 8 (25 ตุลาคม 2558)

  รวมคลิปรายการ FULL VERSION.

  The Voice 25 ตุลาคม 2558 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ย้อนหลัง

  Click Here!

   
 • thailandtube 1:17 pm on October 19, 2015 Permalink | ตอบกลับ
  Tags: , , , The Voice Thailand   

  The Voice 18 ตุลาคม 2558 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ล่าสุด 

  The Voice Thailand ออกอากาศ 18 ตุลาคม 2558 ย้อนหลัง
  The Voice 18 ตุลาคม 2558 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์
  เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ 2015 18 ตุลาคม
  The Voice ในรอบ Blind Audition นี้ ผู้เข้าแข่งขันจะถูกคัดเลือกจากเสียงร้องเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยเหล่าโค้ชจะนั่งหันหลังให้กับผู้เข้าแข่งขัน และเมื่อได้ยินเสียงร้องที่ถูกใจ โค้ชจะกดปุ่มเพื่อหมุนเก้าอี้หันหน้ากลับมาหาผู้เข้าแข่งขันเพื่อรับเข้าสู่ทีม และ เมื่อเหล่าโค้ชรวบรวมสมาชิกในทีมได้ครบแล้ว โค้ชจะคอยพัฒนาทักษะให้คำปรึกษาด้านการขับร้องแก่ผู้เข้าแข่งขัน มาสู่ในรอบ Battle ต่อไป
  The Voice Season 4 ออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์ ทางช่อง3 HD เวลา 16.55น. เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ล่าสุด สัปดาห์ที่6 (18 ตุลาคม 2558)

  รวมคลิปรายการล่าสุด

  The Voice 18 ตุลาคม 2558 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ย้อนหลัง

  Click Here!

   
 • thailandtube 11:10 pm on October 11, 2015 Permalink | ตอบกลับ
  Tags: , , , The Voice Thailand   

  The Voice 11 ตุลาคม 2558 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ล่าสุด 

  The Voice Thailand ออกอากาศ 11 ตุลาคม 2558 ย้อนหลัง
  The Voice 11 ตุลาคม 2558 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์
  เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ 2015 11 ตุลาคม
  The Voice ในรอบ Blind Audition นี้ ผู้เข้าแข่งขันจะถูกคัดเลือกจากเสียงร้องเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยเหล่าโค้ชจะนั่งหันหลังให้กับผู้เข้าแข่งขัน และเมื่อได้ยินเสียงร้องที่ถูกใจ โค้ชจะกดปุ่มเพื่อหมุนเก้าอี้หันหน้ากลับมาหาผู้เข้าแข่งขันเพื่อรับเข้าสู่ทีม และ เมื่อเหล่าโค้ชรวบรวมสมาชิกในทีมได้ครบแล้ว โค้ชจะคอยพัฒนาทักษะให้คำปรึกษาด้านการขับร้องแก่ผู้เข้าแข่งขัน มาสู่ในรอบ Battle ต่อไป
  The Voice Season 4 ออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์ ทางช่อง3 HD เวลา 16.55น. เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ล่าสุด สัปดาห์ที่6 (11 ตุลาคม 2558)

  รวมคลิปรายการล่าสุด

  The Voice 11 ตุลาคม 2558 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ย้อนหลัง

  Click Here!

   
 • thailandtube 10:36 pm on September 20, 2015 Permalink | ตอบกลับ
  Tags: เดอะวอยซ์ 20 กันยายน 2558, , The Voice 20 กันยายน 2558, , The Voice Thailand   

  The Voice 20 กันยายน 2558 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ล่าสุด 

  The Voice Thailand ออกอากาศ 20 กันยายน 2558 ย้อนหลัง
  The Voice 20 กันยายน 2558 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์
  เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ 2015 20 กันยายน
  The Voice ในรอบ Blind Audition นี้ ผู้เข้าแข่งขันจะถูกคัดเลือกจากเสียงร้องเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยเหล่าโค้ชจะนั่งหันหลังให้กับผู้เข้าแข่งขัน และเมื่อได้ยินเสียงร้องที่ถูกใจ โค้ชจะกดปุ่มเพื่อหมุนเก้าอี้หันหน้ากลับมาหาผู้เข้าแข่งขันเพื่อรับเข้าสู่ทีม และ เมื่อเหล่าโค้ชรวบรวมสมาชิกในทีมได้ครบแล้ว โค้ชจะคอยพัฒนาทักษะให้คำปรึกษาด้านการขับร้องแก่ผู้เข้าแข่งขัน มาสู่ในรอบ Battle ต่อไป
  The Voice Season 4 ออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์ ทางช่อง3 HD เวลา 16.55น. เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ล่าสุด สัปดาห์ที่3 (20 กันยายน 2558)

  รวมคลิปรายการล่าสุด

  The Voice 20 กันยายน 2558 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ย้อนหลัง

  Click Here!

   
 • thailandtube 1:07 am on September 14, 2015 Permalink | ตอบกลับ
  Tags: , , The Voice Thailand, The Voice Thailand 13 กันยายน 2558   

  The Voice Thailand 13 กันยายน 2558 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ล่าสุด 

  The Voice Thailand ออกอากาศ 13 กันยายน 2558 ย้อนหลัง
  The Voice 13 กันยายน 2558 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์
  เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ 2015 13 กันยายน
  The Voice ในรอบ Blind Audition นี้ ผู้เข้าแข่งขันจะถูกคัดเลือกจากเสียงร้องเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยเหล่าโค้ชจะนั่งหันหลังให้กับผู้เข้าแข่งขัน และเมื่อได้ยินเสียงร้องที่ถูกใจ โค้ชจะกดปุ่มเพื่อหมุนเก้าอี้หันหน้ากลับมาหาผู้เข้าแข่งขันเพื่อรับเข้าสู่ทีม และ เมื่อเหล่าโค้ชรวบรวมสมาชิกในทีมได้ครบแล้ว โค้ชจะคอยพัฒนาทักษะให้คำปรึกษาด้านการขับร้องแก่ผู้เข้าแข่งขัน มาสู่ในรอบ Battle ต่อไป
  The Voice Season 4 ออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์ ทางช่อง3 HD เวลา 16.55น. เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ล่าสุด สัปดาห์ที่2 (13 กันยายน 2558)

  รวมคลิปรายการล่าสุด

  The Voice 13 กันยายน 2558 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ย้อนหลัง

  Click Here!

  ขอขอบคุณ Youtube.com โดย The Voice Thailand

   
 • thailandtube 9:39 pm on September 6, 2015 Permalink | ตอบกลับ
  Tags: เดอะวอยซ์ 6 กันยายน 2558, , , The Voice 6 กันยายน 2558, The Voice Thailand   

  The Voice Thailand 6 กันยายน 2015 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ล่าสุด 

  The Voice Thailand ออกอากาศ 6 กันยายน 2558 ย้อนหลัง
  The Voice 6 กันยายน 2558 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์
  เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ 2015 6 กันยายน
  The Voice ในรอบ Blind Audition นี้ ผู้เข้าแข่งขันจะถูกคัดเลือกจากเสียงร้องเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยเหล่าโค้ชจะนั่งหันหลังให้กับผู้เข้าแข่งขัน และเมื่อได้ยินเสียงร้องที่ถูกใจ โค้ชจะกดปุ่มเพื่อหมุนเก้าอี้หันหน้ากลับมาหาผู้เข้าแข่งขันเพื่อรับเข้าสู่ทีม และ เมื่อเหล่าโค้ชรวบรวมสมาชิกในทีมได้ครบแล้ว โค้ชจะคอยพัฒนาทักษะให้คำปรึกษาด้านการขับร้องแก่ผู้เข้าแข่งขัน มาสู่ในรอบ Battle ต่อไป
  The Voice Season 4 ออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์ ทางช่อง3 HD เวลา 16.55น. เริ่มสัปดาห์แรก (6 กันยายน 2558)

  รวมคลิปรายการล่าสุด

  The Voice 6 กันยายน 2558 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ย้อนหลัง

  Click Here!

   
 • thailandtube 4:51 pm on December 14, 2014 Permalink | ตอบกลับ
  Tags: , เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ 14 December 2014, The Voice Thailand, The Voice Thailand 14 ธ.ค. 2014, The Voice Thailand 14 ธันวาคม 2014, The Voice Thailand 14 ธันวาคม 2557, The Voice Thailand 14-12-2014, , ,   

  The Voice 14 ธันวาคม 2557 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ 2014 รอบชิงชนะเลิศ 

  The Voice Thailand ออกอากาศ 14 ธันวาคม 2557 รอบชิงชนะเลิศ
  The Voice 14 ธันวาคม 2557 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์
  เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ 2014 14 ธันวาคม
  The Voice ในรอบ Blind Audition นี้ ผู้เข้าแข่งขันจะถูกคัดเลือกจากเสียงร้องเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยเหล่าโค้ชจะนั่งหันหลังให้กับผู้เข้าแข่งขัน และเมื่อได้ยินเสียงร้องที่ถูกใจ โค้ชจะกดปุ่มเพื่อหมุนเก้าอี้หันหน้ากลับมาหาผู้เข้าแข่งขันเพื่อรับเข้าสู่ทีม และ เมื่อเหล่าโค้ชรวบรวมสมาชิกในทีมได้ครบแล้ว โค้ชจะคอยพัฒนาทักษะให้คำปรึกษาด้านการขับร้องแก่ผู้เข้าแข่งขัน มาสู่ในรอบ Battle ต่อไป

  รวมคลิปรายการล่าสุด

  The Voice 14 ธันวาคม 2557 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ รอบชิงชนะเลิศ

  Click Here!

  The Voice Thailand 14 ธันวาคม 2557 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์

  The Voice Thailand 14 ธันวาคม 2557

   
 • thailandtube 3:37 pm on December 7, 2014 Permalink | ตอบกลับ
  Tags: , เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ 7 December 2014, The Voice Thailand, The Voice Thailand 7 ธ.ค. 2014, The Voice Thailand 7 ธันวาคม 2014, The Voice Thailand 7 ธันวาคม 2557, The Voice Thailand 7-12-2014, , ,   

  The Voice 7 ธันวาคม 2557 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ 2014 ล่าสุด 

  The Voice Thailand ออกอากาศ 7 ธันวาคม 2557 ย้อนหลัง
  The Voice 7 ธันวาคม 2557 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์
  เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ 2014 7 ธันวาคม
  The Voice ในรอบ Blind Audition นี้ ผู้เข้าแข่งขันจะถูกคัดเลือกจากเสียงร้องเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยเหล่าโค้ชจะนั่งหันหลังให้กับผู้เข้าแข่งขัน และเมื่อได้ยินเสียงร้องที่ถูกใจ โค้ชจะกดปุ่มเพื่อหมุนเก้าอี้หันหน้ากลับมาหาผู้เข้าแข่งขันเพื่อรับเข้าสู่ทีม และ เมื่อเหล่าโค้ชรวบรวมสมาชิกในทีมได้ครบแล้ว โค้ชจะคอยพัฒนาทักษะให้คำปรึกษาด้านการขับร้องแก่ผู้เข้าแข่งขัน มาสู่ในรอบ Battle ต่อไป

  รวมคลิปรายการล่าสุด

  The Voice 7 ธันวาคม 2557 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ย้อนหลัง

  Click Here!

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
ตอบกลับ
e
แก้ไข
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
ยกเลิก