Tagged: The Voice Thailand ย้อนหลัง Toggle Comment Threads | ปุ่มลัดคีย์บอร์ด

 • thailandtube 4:51 pm on December 14, 2014 Permalink | ตอบกลับ
  Tags: , เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ 14 December 2014, , The Voice Thailand 14 ธ.ค. 2014, The Voice Thailand 14 ธันวาคม 2014, The Voice Thailand 14 ธันวาคม 2557, The Voice Thailand 14-12-2014, The Voice Thailand ย้อนหลัง, ,   

  The Voice 14 ธันวาคม 2557 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ 2014 รอบชิงชนะเลิศ 

  The Voice Thailand ออกอากาศ 14 ธันวาคม 2557 รอบชิงชนะเลิศ
  The Voice 14 ธันวาคม 2557 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์
  เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ 2014 14 ธันวาคม
  The Voice ในรอบ Blind Audition นี้ ผู้เข้าแข่งขันจะถูกคัดเลือกจากเสียงร้องเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยเหล่าโค้ชจะนั่งหันหลังให้กับผู้เข้าแข่งขัน และเมื่อได้ยินเสียงร้องที่ถูกใจ โค้ชจะกดปุ่มเพื่อหมุนเก้าอี้หันหน้ากลับมาหาผู้เข้าแข่งขันเพื่อรับเข้าสู่ทีม และ เมื่อเหล่าโค้ชรวบรวมสมาชิกในทีมได้ครบแล้ว โค้ชจะคอยพัฒนาทักษะให้คำปรึกษาด้านการขับร้องแก่ผู้เข้าแข่งขัน มาสู่ในรอบ Battle ต่อไป

  รวมคลิปรายการล่าสุด

  The Voice 14 ธันวาคม 2557 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ รอบชิงชนะเลิศ

  Click Here!

  The Voice Thailand 14 ธันวาคม 2557 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์

  The Voice Thailand 14 ธันวาคม 2557

  Advertisements
   
 • thailandtube 3:37 pm on December 7, 2014 Permalink | ตอบกลับ
  Tags: , เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ 7 December 2014, , The Voice Thailand 7 ธ.ค. 2014, The Voice Thailand 7 ธันวาคม 2014, The Voice Thailand 7 ธันวาคม 2557, The Voice Thailand 7-12-2014, The Voice Thailand ย้อนหลัง, ,   

  The Voice 7 ธันวาคม 2557 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ 2014 ล่าสุด 

  The Voice Thailand ออกอากาศ 7 ธันวาคม 2557 ย้อนหลัง
  The Voice 7 ธันวาคม 2557 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์
  เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ 2014 7 ธันวาคม
  The Voice ในรอบ Blind Audition นี้ ผู้เข้าแข่งขันจะถูกคัดเลือกจากเสียงร้องเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยเหล่าโค้ชจะนั่งหันหลังให้กับผู้เข้าแข่งขัน และเมื่อได้ยินเสียงร้องที่ถูกใจ โค้ชจะกดปุ่มเพื่อหมุนเก้าอี้หันหน้ากลับมาหาผู้เข้าแข่งขันเพื่อรับเข้าสู่ทีม และ เมื่อเหล่าโค้ชรวบรวมสมาชิกในทีมได้ครบแล้ว โค้ชจะคอยพัฒนาทักษะให้คำปรึกษาด้านการขับร้องแก่ผู้เข้าแข่งขัน มาสู่ในรอบ Battle ต่อไป

  รวมคลิปรายการล่าสุด

  The Voice 7 ธันวาคม 2557 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ย้อนหลัง

  Click Here!

   
 • thailandtube 8:42 pm on November 30, 2014 Permalink | ตอบกลับ
  Tags: , เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ 30 November 2014, , The Voice Thailand 30 พ.ย. 2014, The Voice Thailand 30 พฤศจิกายน 2014, The Voice Thailand 30 พฤศจิกายน 2557, The Voice Thailand 30-11-2014, The Voice Thailand ย้อนหลัง, ,   

  The Voice 30 พฤศจิกายน 2014 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ล่าสุด 

  The Voice Thailand ออกอากาศ 30 พฤศจิกายน 2557 ย้อนหลัง
  The Voice 30 พฤศจิกายน 2557 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์
  เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ 2014 30 พฤศจิกายน
  The Voice ในรอบ Blind Audition นี้ ผู้เข้าแข่งขันจะถูกคัดเลือกจากเสียงร้องเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยเหล่าโค้ชจะนั่งหันหลังให้กับผู้เข้าแข่งขัน และเมื่อได้ยินเสียงร้องที่ถูกใจ โค้ชจะกดปุ่มเพื่อหมุนเก้าอี้หันหน้ากลับมาหาผู้เข้าแข่งขันเพื่อรับเข้าสู่ทีม และ เมื่อเหล่าโค้ชรวบรวมสมาชิกในทีมได้ครบแล้ว โค้ชจะคอยพัฒนาทักษะให้คำปรึกษาด้านการขับร้องแก่ผู้เข้าแข่งขัน มาสู่ในรอบ Battle ต่อไป

  รวมคลิปรายการล่าสุด

  The Voice 30 พฤศจิกายน 2557 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ย้อนหลัง

  Click Here!

   
 • thailandtube 4:05 pm on November 23, 2014 Permalink | ตอบกลับ
  Tags: , เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ 23 November 2014, , The Voice Thailand 23 พ.ย. 2014, The Voice Thailand 23 พฤศจิกายน 2014, The Voice Thailand 23 พฤศจิกายน 2557, The Voice Thailand 23-11-2014, The Voice Thailand ย้อนหลัง, ,   

  The Voice 23 พฤศจิกายน 2014 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ล่าสุด 

  The Voice Thailand ออกอากาศ 23 พฤศจิกายน 2557 ย้อนหลัง
  The Voice 23 พฤศจิกายน 2557 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์
  เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ 2014 23 พฤศจิกายน
  The Voice ในรอบ Blind Audition นี้ ผู้เข้าแข่งขันจะถูกคัดเลือกจากเสียงร้องเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยเหล่าโค้ชจะนั่งหันหลังให้กับผู้เข้าแข่งขัน และเมื่อได้ยินเสียงร้องที่ถูกใจ โค้ชจะกดปุ่มเพื่อหมุนเก้าอี้หันหน้ากลับมาหาผู้เข้าแข่งขันเพื่อรับเข้าสู่ทีม และ เมื่อเหล่าโค้ชรวบรวมสมาชิกในทีมได้ครบแล้ว โค้ชจะคอยพัฒนาทักษะให้คำปรึกษาด้านการขับร้องแก่ผู้เข้าแข่งขัน มาสู่ในรอบ Battle ต่อไป

  รวมคลิปรายการล่าสุด

  The Voice 23 พฤศจิกายน 2557 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ย้อนหลัง

  Click Here!
  ความเดิมสัปดาห์ที่แล้ว

   
 • thailandtube 11:31 pm on November 18, 2014 Permalink | ตอบกลับ
  Tags: , เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ 16 November 2014, , The Voice Thailand 16 พ.ย. 2014, The Voice Thailand 16 พฤศจิกายน 2014, The Voice Thailand 16 พฤศจิกายน 2557, The Voice Thailand 16-11-2014, The Voice Thailand ย้อนหลัง, ,   

  The Voice 16 พฤศจิกายน 2557 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ 2014 ล่าสุด 

  The Voice Thailand ออกอากาศ 16 พฤศจิกายน 2557 ย้อนหลัง
  The Voice 16 พฤศจิกายน 2557 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์
  เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ 2014 16 พฤศจิกายน
  The Voice ในรอบ Blind Audition นี้ ผู้เข้าแข่งขันจะถูกคัดเลือกจากเสียงร้องเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยเหล่าโค้ชจะนั่งหันหลังให้กับผู้เข้าแข่งขัน และเมื่อได้ยินเสียงร้องที่ถูกใจ โค้ชจะกดปุ่มเพื่อหมุนเก้าอี้หันหน้ากลับมาหาผู้เข้าแข่งขันเพื่อรับเข้าสู่ทีม และ เมื่อเหล่าโค้ชรวบรวมสมาชิกในทีมได้ครบแล้ว โค้ชจะคอยพัฒนาทักษะให้คำปรึกษาด้านการขับร้องแก่ผู้เข้าแข่งขัน มาสู่ในรอบ Battle ต่อไป

  รวมคลิปรายการล่าสุด

  The Voice 16 พฤศจิกายน 2557 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ย้อนหลัง

  Click Here!

   
 • thailandtube 11:43 pm on November 9, 2014 Permalink | ตอบกลับ
  Tags: , เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ 9 November 2014, , The Voice Thailand 9 พ.ย. 2014, The Voice Thailand 9 พฤศจิกายน 2014, The Voice Thailand 9 พฤศจิกายน 2557, The Voice Thailand 9-11-2014, The Voice Thailand ย้อนหลัง, ,   

  The Voice 9 พฤศจิกายน 2557 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ 2014 ล่าสุด 

  The Voice Thailand ออกอากาศ 9 พฤศจิกายน 2557 ย้อนหลัง
  The Voice 9 พฤศจิกายน 2557 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์
  เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ 2014 9 พฤศจิกายน
  The Voice ในรอบ Blind Audition นี้ ผู้เข้าแข่งขันจะถูกคัดเลือกจากเสียงร้องเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยเหล่าโค้ชจะนั่งหันหลังให้กับผู้เข้าแข่งขัน และเมื่อได้ยินเสียงร้องที่ถูกใจ โค้ชจะกดปุ่มเพื่อหมุนเก้าอี้หันหน้ากลับมาหาผู้เข้าแข่งขันเพื่อรับเข้าสู่ทีม และ เมื่อเหล่าโค้ชรวบรวมสมาชิกในทีมได้ครบแล้ว โค้ชจะคอยพัฒนาทักษะให้คำปรึกษาด้านการขับร้องแก่ผู้เข้าแข่งขัน มาสู่ในรอบ Battle ต่อไป

  รวมคลิปรายการล่าสุด

  The Voice 9 พฤศจิกายน 2557 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ย้อนหลัง

  Click Here!

   
 • thailandtube 2:15 am on November 5, 2014 Permalink | ตอบกลับ
  Tags: , เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ 2 November 2014, , The Voice Thailand 2 พ.ย. 2014, The Voice Thailand 2 พฤศจิกายน 2014, The Voice Thailand 2 พฤศจิกายน 2557, The Voice Thailand 2-11-2014, The Voice Thailand ย้อนหลัง, ,   

  The Voice 2 พฤศจิกายน 2557 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ 2014 ล่าสุด 

  The Voice Thailand ออกอากาศ 2 พฤศจิกายน 2557 ย้อนหลัง
  The Voice 2 พฤศจิกายน 2557 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์
  เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ 2014 2 พฤศจิกายน
  The Voice ในรอบ Blind Audition นี้ ผู้เข้าแข่งขันจะถูกคัดเลือกจากเสียงร้องเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยเหล่าโค้ชจะนั่งหันหลังให้กับผู้เข้าแข่งขัน และเมื่อได้ยินเสียงร้องที่ถูกใจ โค้ชจะกดปุ่มเพื่อหมุนเก้าอี้หันหน้ากลับมาหาผู้เข้าแข่งขันเพื่อรับเข้าสู่ทีม และ เมื่อเหล่าโค้ชรวบรวมสมาชิกในทีมได้ครบแล้ว โค้ชจะคอยพัฒนาทักษะให้คำปรึกษาด้านการขับร้องแก่ผู้เข้าแข่งขัน มาสู่ในรอบ Battle ต่อไป

  รวมคลิปรายการล่าสุด

  The Voice 2 พฤศจิกายน 2557 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ย้อนหลัง

  Click Here!

   
 • thailandtube 3:57 am on October 27, 2014 Permalink | ตอบกลับ
  Tags: , เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ 26 October 2014, , The Voice Thailand 26 ต.ค. 2014, The Voice Thailand 26 ตุลาคม 2014, The Voice Thailand 26 ตุลาคม 2557, The Voice Thailand 26-10-2014, The Voice Thailand ย้อนหลัง, ,   

  The Voice 26 ตุลาคม 2557 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ 2014 ล่าสุด 

  The Voice Thailand ออกอากาศ 26 ตุลาคม 2557 ย้อนหลัง
  The Voice 26 ตุลาคม 2557 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์
  เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ 2014 26 ตุลาคม
  The Voice ในรอบ Blind Audition นี้ ผู้เข้าแข่งขันจะถูกคัดเลือกจากเสียงร้องเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยเหล่าโค้ชจะนั่งหันหลังให้กับผู้เข้าแข่งขัน และเมื่อได้ยินเสียงร้องที่ถูกใจ โค้ชจะกดปุ่มเพื่อหมุนเก้าอี้หันหน้ากลับมาหาผู้เข้าแข่งขันเพื่อรับเข้าสู่ทีม และ เมื่อเหล่าโค้ชรวบรวมสมาชิกในทีมได้ครบแล้ว โค้ชจะคอยพัฒนาทักษะให้คำปรึกษาด้านการขับร้องแก่ผู้เข้าแข่งขัน มาสู่ในรอบ Battle ต่อไป

  รวมคลิปรายการล่าสุด

  The Voice 26 ตุลาคม 2557 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ย้อนหลัง

  Click Here!

   
 • thailandtube 9:03 pm on October 19, 2014 Permalink | ตอบกลับ
  Tags: , เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ 19 October 2014, , The Voice Thailand 19 ต.ค. 2014, The Voice Thailand 19 ตุลาคม 2014, The Voice Thailand 19 ตุลาคม 2557, The Voice Thailand 19-10-2014, The Voice Thailand ย้อนหลัง, ,   

  The Voice 19 ตุลาคม 2557 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ 2014 ล่าสุด 

  The Voice Thailand ออกอากาศ 19 ตุลาคม 2557 ย้อนหลัง
  The Voice 19 ตุลาคม 2557 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์
  เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ 2014 19 ตุลาคม
  The Voice ในรอบ Blind Audition นี้ ผู้เข้าแข่งขันจะถูกคัดเลือกจากเสียงร้องเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยเหล่าโค้ชจะนั่งหันหลังให้กับผู้เข้าแข่งขัน และเมื่อได้ยินเสียงร้องที่ถูกใจ โค้ชจะกดปุ่มเพื่อหมุนเก้าอี้หันหน้ากลับมาหาผู้เข้าแข่งขันเพื่อรับเข้าสู่ทีม และ เมื่อเหล่าโค้ชรวบรวมสมาชิกในทีมได้ครบแล้ว โค้ชจะคอยพัฒนาทักษะให้คำปรึกษาด้านการขับร้องแก่ผู้เข้าแข่งขัน มาสู่ในรอบ Battle ต่อไป

  รวมคลิปรายการล่าสุด

  The Voice 19 ตุลาคม 2557 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ย้อนหลัง

  Click Here!

   
 • thailandtube 10:32 pm on October 12, 2014 Permalink | ตอบกลับ
  Tags: , เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ 12 October 2014, , The Voice Thailand 12 ต.ค. 2014, The Voice Thailand 12 ตุลาคม 2014, The Voice Thailand 12 ตุลาคม 2557, The Voice Thailand 12-10-2014, The Voice Thailand ย้อนหลัง, ,   

  The Voice 12 ตุลาคม 2557 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ 2014 ล่าสุด 

  The Voice Thailand ออกอากาศ 12 ตุลาคม 2557 ย้อนหลัง
  The Voice 12 ตุลาคม 2557 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์
  เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ 2014 12 ตุลาคม
  The Voice ในรอบ Blind Audition นี้ ผู้เข้าแข่งขันจะถูกคัดเลือกจากเสียงร้องเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยเหล่าโค้ชจะนั่งหันหลังให้กับผู้เข้าแข่งขัน และเมื่อได้ยินเสียงร้องที่ถูกใจ โค้ชจะกดปุ่มเพื่อหมุนเก้าอี้หันหน้ากลับมาหาผู้เข้าแข่งขันเพื่อรับเข้าสู่ทีม และ เมื่อเหล่าโค้ชรวบรวมสมาชิกในทีมได้ครบแล้ว โค้ชจะคอยพัฒนาทักษะให้คำปรึกษาด้านการขับร้องแก่ผู้เข้าแข่งขัน มาสู่ในรอบ Battle ต่อไป

  รวมคลิปรายการล่าสุด

  The Voice 12 ตุลาคม 2557 เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ย้อนหลัง

  Click Here!

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
ตอบกลับ
e
แก้ไข
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
ยกเลิก